Skip to main content

Reflux

Reflux en verborgen reflux is een veel voorkomend probleem bij baby's. Bij een baby is namelijk de maagingang nog niet volledig uitgerijpt. Er bestaat een wisselwerking tussen de maagingang en de uitgang. Is de uitgang dicht dan staat de ingang open en omgekeerd. Zit er spanning in de maagregio m.n. bij de maaguitgang, dan zal de voeding via de maagingang de maag verlaten en gaat het kind spugen.

Spanning in de maagregio heeft verschillende oorzaken. De meest voorkomende is dat er bij de geboorte spanning ontstaat in de schedelbasis waardoor een hersenzenuw (n. vagus)geïrriteerd raakt. 
Osteopaten kunnen met hun behandelingen de schedelbasis vrij maken en de uitrijping van de maag stimuleren.