Skip to main content

Onderzoek

We voelen en onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Zo nodig testen we het neurologisch systeem. In totaal onderzoeken we drie systemen die elkaar beïnvloeden:
  • het pariëtale systeem: de gewrichten, kapsels, wervels, botten en spieren
  • het viscerale systeem: organen en met name de bindweefselvliezen rondom de organen
  • het cranio-sacrale systeem: hersenen, schedel en het heiligbeen (sacrum).
Na het onderzoek spreken we de gevonden bewegingsbeperkingen met u.